Pentingnya Bejam'ah

Monday, February 9, 2009 |

Rasulullah bersabda:" يَدُ اللهِ مَعَ اْلجَمَاعَةِ " (Tangan Allah beserta jama'ah.)
Ketika umat Islam bersatu dalam satu jam'ah Islam yang dipimpin oleh seoraang Imam yang dirahmati Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan uluran tangan Allah. Kasih sayang dan pertolongan Allah akan bersama mereka. Kekuatan, kemuliaan, dan kewibawaan yang selama ini dicita-citakan akan bersama mereka pula. Keadaan tentu akan berbeda dibanding dengan sekarang yang penuh dengan kehinaan, tanpa kewibawaan, dan menjadi obyek kezaliman oleh bangsa-bangsa lain

Related With:

0 comments:

Post a Comment